Slovník pojmů

A B C D F H J K M O P S T U V W

Agility

Je sport pro psy podobný koňskému parkuru. Vznikl okolo roku 1978 v Anglii a jedná se o sport, ve kterém jde o nejrychlejší překonání dráhy za určitý čas. Cílem je, aby psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez…

BARF

BARF je způsob výživy, který spočívá v myšlence se co nejvíce přiblížit přirozené stravě daného zvířete, kdyby žilo divoce v přírodě. Nejčastěji se takto krmí psi a kočky. Majitelé, kteří BARFují, krmí především syrovou svalovinou, vnitřnostmi,…

Bezoár

Je těleso, vytvořené v zažívacím traktu ze spolykaného nestravitelného materiálu. Většinou jsou to neuspořádané vláknité smotky, které se časem pohybem žaludečních stěn zakulatí nebo získají mírně podlouhlý tvar. Na nich se usazují další organické i…

Bikejöring

Pes nebo skupina psů je připojena tažným lanem na kolo. Je to suchá aktivita, netahá se na sněhu jako například u Skijöringu. Používá se také někdy k trénování závodních psích spřežení mimo sezónu.

Blechy

Nejčastěji se setkáváme s blechou obecnou, která kromě toho, že sídlí na člověku, může přesídlit i na jiné hostitele. Blecha kočičí a blecha psí, které jsou si příbuzné, mohou přesídlit i na člověka. Mezi další známější druhy patří blecha ptačí či…

Březost

U savců označuje období, kdy se embryo, později plod vyvíjí v děloze samice. Březost začíná kopulací (oplodnění) do děložní sliznice a končí porodem. U březích samic pozorujeme změnu v chování. Samice bývají opatrnější a mají zvýšenou chuť k jídlu.…

Canicross

Běhání se psem, jeden nebo více psů jsou napojeny lanem na běžce - vůdce. Lano je opatřeno amortizérem, který ztlumí nárazy a chrání páteř běžce i psa. Běžec má speciální opasek, díky kterému využívá tažné síly psa.

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už jen svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Je to metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na…

Coursing

Cílem psa, je ulovit kořist, která je tažená navijákem. Je to návnada v podobě střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže, je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která simuluje skutečný běh zajíce. Trať je postavena tak, aby psi…

Dog scootering

Pes či maximálně 2 psi a jezdec na speciální koloběžce. Na rozdíl od mushingu, tento sport nepotřebuje sníh ani smečku psů. Pes potřebuje postroj pro tažné psy, ke koloběžce se poutá vodítkem s amortizérem přes pružný adaptér. Používají se stejné…

Dogdancing

Psí sport, kdy pes pod vedením psovoda provede sérii cviků v rytmu hudby. Vznikl z klasické poslušnosti, do které byly postupně přidávány různé cviky dnešního freestyle. Pochází ze Spojeného království. Pokud cviky neohrožují zdraví psa, tak se…

Dogfrisbee

Psí sport, kdy psovod vyhodí disk a pes ho musí nejlépe ve vzduchu chytit. Provádí se tak i různé triky. Velmi se hodí pro psy s loveckým pudem. Frisbee by nemělo mít ostré hrany a mělo by se psovi dobře držet. Vhodné je pro psy všech velikostí.…

Dogtrekking

Orientační pochod se psem je v Česku jedním z nejmladších odvětví pejskařských aktivit. Je to vytrvalostní sport, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem spojen nejčastěji postrojem a vodítkem či ho vede…

Domestikace

Zdomácnění zvířat, tedy jejich ochočení. Několikagenerační šlechtění a využití při lovu nebo v zemědělství, hrálo obrovskou roli v rozvoji lidského druhu. Pes je zvíře, které vzniklo domestikováním vlka v době kamenné. Podle analýzy DNA byly…

Dysplazie

Je termín pro poruchu vývoje nebo růstu. Při této poruše vývoje často dochází k expanzi nezralých buněk s odpovídajícím úbytkem zralých buněk. Způsobuje vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru.

Falešná březost

Nastává, když nedojde k zabřeznutí. Samice s vlivem hormonů chová, jako by byla březí. Opakovaná falešná březost je zvláště u domácích zvířat nežádoucí, u nechovných zvířat se doporučuje kastrace.

Felinoterapie

Podobně jako u canisterapie se jedná o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch či aktivizační metodu. Jedná se o léčebný kontakt kočky na člověka. Pro felinoterapii se hodí taková kočka, která úspěšně prošla socializační fází v kotěcím věku,…

FIV / FeLV / FIP

Jsou ošklivé a neléčitelné kočičí choroby. FIV virus způsobuje snížení obranyschopnosti (tzv. imunosupresi), následkem je pak snadná vnímavost kočky k infekcím, které by jinak bez problémů zvládla. Období projevu klinických příznaků je velmi dlouhé a…

Flyball

Kynologický sport určený pro všechna temperamentní plemena. Na závodech soutěží dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných drahách. Obě dráhy se skládají ze čtyř skokových překážek a boxu, který vystřeluje míček. Na povel psovoda, který během celého…

Hárání

(= estrální cyklus) je označení pro periodické, fyziologické změny v těle i chování samic savců, které jsou navozeny působením pohlavních hormonů a slouží k zajištění reprodukce. Těmito cykly prochází naprostá většina savců, pouze u lidoopů a u…

Holistické krmivo

Krmivo připravené tak, aby pomáhalo předcházet případným zdravotním problémům. Holistické krmivo by mělo mít tedy pozitivní vliv na celý organizmus, a nejen kvalitně nakrmit, ale také chránit vašeho mazlíčka. U holistického krmiva toto z velké části…

Chovatelská stanice

(Zkráceně jen CHS) je úředně uznaný název pro chov čistokrevných zvířat určitého druhu. Nejčastější jsou CHS pro kočky a psy. Je odhadováno, že tento pojem vznikl někdy na přelomu 18. a 19. století. Na založení CHS je potřeba speciální povolení, pak…

Jogging

Lidský klus společně se psem. Nezávodní běh pro zdraví nebo udržení kondice. Jde o mírný poklus střídaný s rychlou chůzí. Je to vlastně pohodový pohyb pro radost a zdraví. Nemusíte se stresovat, zda vyhrajete a budete nejlepší. Je to velice pomalý…

Kaliciviróza

Kaliciviróza koček je silně nakažlivá nemoc, která se přenáší nejčastěji přímým kontaktem mezi kočkami. Projevuje se horečkou, kýcháním, výtokem z nozder či ucpaným nosem a nechutenstvím. Nebezpečná může být nemoc zvláště u oslabených koček, při…

Kastrace

Kastrace samců se provádí odstraněním varlat, u samic odstraněním vaječníků nebo vaječníků i s vejcovody a dělohou. Provádí se zejména z následujících důvodů: Kastrací se mění temperament zvířat, jsou klidnější, línější a nemají sklon se toulat, mají…

Nahoru